Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.pracowniatilitili.pl

 

 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.pracowniatilitili.pl oraz zawiera informacje o Sprzedawcy, sklepie i prawach Konsumenta.

 

 

I Definicje

 SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pracowniatilitili.pl, za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet,dający możliwość kupowania produktów przez internet; 

SPRZEDAJĄCY –  (SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA) TT Cezary Borowski, ul. Sienkiewicza 42/8, 39-300 Mielec, NIP: 7691860713, REGON: 362835773, konto bankowe nr: 56 1160 2202 0000 0003 8730 0620;

KUPUJĄCY - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Klientem;

KLIENT - konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie;

KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;

KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.pracowniatilitili.pl , w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu;

TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

UŻYTKOWNIK – oznacza każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego;

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym;

 

II Dane Sprzedawcy

TT Cezary Borowski

Ul. Sienkiewicza 42/8, 39-300 Mielec
tel. 603 200 565
e-mail: shop@pracowniatilitili.pl III Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej www.pracowniatilitili.pl  oferuje sprzedaż towarów oraz świadczy usługi drogą elektroniczną (prowadzenie Konta Klienta);

 2. Przeglądanie treści Sklepu  nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

 3. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www.pracowniatilitili.pl , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Sklepie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

 5. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim i walucie złoty polski.

 6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8. Klient, korzystając ze Sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Strony Sklepu lub usług nieodpłatnie świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sklepu.

 9. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu www.pracowniatilitili.pl  było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  - urządzenie z dostępem do internetu;
  - przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
  Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami powyżej, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

IV  Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.

 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

 • należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;

 • informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

 • należy zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

     4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza:

 • przyjęcie do wiadomości i akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

 • upoważnienie Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta,

 • wyrażenie zgody na przekazywanie przez Sklep na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji.

6. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu www.pracowniatilitili.pl.

7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła.

8. W przypadku utraty hasła do Konta Klienta na rzecz osób nieuprawnionych, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sklep oraz niezwłocznie zmienić to hasło.

 

 

V Zakupy w sklepie i ich realizacja

1. Sklep www.pracowniatilitili.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.

2. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną lub poprzez stronę www.pracowniatilitili.pl.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz/lub przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja w systemie (założenie Konta Klienta)

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez system informatyczny Sklepu. Do Klienta zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Będzie ono zawierało istotne elementy zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

 • dodanie do koszyka produktu lub produktów;

 • wybór rodzaju dostawy;

 • wybór rodzaju płatności;

 • wybór miejsca dostarczenia zakupionych produktów;

 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez wyrażenie przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (użycie przycisku „Potwierdzam zakup”).

7. Po złożeniu Zamówienia drogą elektroniczną system informatyczny Sklepu wysyła informację zwrotną (e- mail) z potwierdzeniem jego przyjęcia oraz potwierdzeniem istotnych elementów Zamówienia takich jak:

 • nazwa i adres przedsiębiorcy,

 • nazwa/nazwy zamówionego towaru,

 • cena jednostkowa towaru oraz cenę całkowitą razem z kosztami dostawy,

 • formę płatności za zamówienie;

8. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.

10. Realizacja zamówień płatnych przelewem (przedpłata) następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie przelewem zwykłym lub od momentu opłacenia zamówienia przy pomocy Płatności Shoper – przelew natychmiastowy).

12. W większości przypadków zamówienia realizowane są w ciągu 48-72 godzin.

13. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

14. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

15. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
16. W sytuacji, gdy Klient korzysta z opcji połączenia zamówień, całość zostanie wysłana jedną paczką w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie, a czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia ostatniego z zamówień.

 

16. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej (Kurier DPD)

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- do paczkomatów InPost


VI Ceny

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 4. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia (możliwe opcje wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia) i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia.

 5. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

 6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. Punkt ten nie dotyczy Produktów już zakupionych.

 

VII Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

a)  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: Bank Millenium
Numer rachunku: 56 1160 2202 0000 0003 8730 0620;

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl (płatności Shoper) – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

- Akceptowane karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl.

- Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

Bluemedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

VII Koszt, sposoby i termin dostawy/odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu

- za pośrednictwem firmy kurierskiej (Kurier DPD)

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- do paczkomatów InPost

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru (Klienta), chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej. 

6. Szczegółowa informacja o kosztach dostawy i przybliżonym czasie dostawy jest zamieszczona na stronie Sklepu w zakładce Czas i Koszty Dostawy.

7. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

8. Czas dostawy towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi:

- Poczta Polska: od 2 -5 dni roboczych,

- InPost: od 2-5 dni roboczych,

- kurier: 2-3 dni roboczych;

12. Zmiany w wysyłce lub rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem shop@pracowniatilitili.pl

13. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem shop@pracowniatilitili.pl, jednak nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce).

14. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w punkcie IIIX Regulaminu.

15. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

16. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części, zgodnie z wyborem Klienta.

17. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek, wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

18. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

19. przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w pkt.10, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

20. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

21. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

22. Wymagane jest podanie w formularzu kompletnego adresu z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie.

23. Sprzedający wysyła towar wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

VIII Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. IX Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § II Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Sienkiewicza 42/8, 39-300 Mielec -  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

 

IX WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  4. Żądać usunięcia wady

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § II Regulaminu.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Sienkiewicza 42/8, 39-300 Mielec.

 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § II Regulaminu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    

XII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.XIII Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

XIV Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


XV Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

7. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść Kodeksu dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

 

 

 


 

Formularz zwrotu/reklamacji:

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko                                                                                                                                                                      TT Cezary Borowski
Adres konsumenta                                                                                                                                                               
ul. Sienkiewicza 42/8

39-300 Mielec

NIP 7691860713

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej umowy zakupu następujących rzeczy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru: …............................................


- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): …............................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta)-ów): …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko
........................................... [odręczny podpis – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

data: ….....................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Regulamin konta
Regulamin konta w sklepie pracowniatilitili.pl

 

 SPIS TREŚCI
 1 Definicje
 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 3 Wymogi techniczne
 4 Konto
 5 Reklamacje
 6 Dane osobowe 
 7 Zastrzeżenia

1. DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy pracowniatilitili.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.pracowniatilitili.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TT Cezary Borowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7691860713, nr REGON 362835773, ul. Sienkiewicza 42/8, 39-300 Mielec.

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

TT Cezary Borowski
ul. Sienkiewicza 42/8
39-300 Mielec
tel. 603 200 565
e-mail: shop@pracowniatilitili.pl 

3. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • Aktywne konto e-mail

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

4. KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@pracowniatilitili.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail shop@pracowniatilitili.pl .

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

7. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy shop@pracowniatilitili.pl , czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl